Ope-Aand by Boyden-Sterrewag / Open Evening at Boyden Observatory

Ope-Aand by Boyden-Sterrewag / Open Evening at Boyden Observatory

SATERDAG 5 APRIL 2014 ● SATURDAY 5 APRIL 2014

Die Vriende van Boyden nooi die publiek vriendelik uit na hul OPE-AAND op SATERDAG 5 APRIL 2014 by Boyden-sterrewag op die Mazelspoort-pad.  

Die program begin 18:30 vir 19:00.
Kom vroegtydig om teleurstelling te vermy, want daar is net beperkte parkeerplek.
Hekke maak 18:00 oop en sluit 18:45.

The Friends of Boyden cordially invite the public to their OPEN EVENING onSATURDAY 5 APRIL 2014 at Boyden Observatory on the Mazelspoort Road.  

The programme begins at 18:30 for 19:00.
Come early to avoid disappointment since there is only limited parking.
Gates open at 18:00 and close at 18:45.

DAAR SAL19:00 ‘N LESINGS WEES OOR / THERE WILL BE A LECTURE AT 19:00 ON:

The Outer Solar System With Emphasis On (The Dwarf Planet) Pluto

Aangebied deur / Presented by:

Dr Amanda Gulbis
SALT Astronomer & Head of Instrumentation at SAAO and expert on small bodies in the outer Solar System

GEVOLG DEUR STERREKYK ● FOLLOWED BY STAR GAZING

DIE OPE-AAND GAAN VOORT ONGEAG WAT DIE WEER MAAK.
Teleskope sal vir waarnemings beman word en lede van die publiek sal ‘n kans kry om daardeur te kyk na verskillende verskynsels soos planete, sterretrosse en dubbele sterre.  Sterrebeelde en  sterre sal ook uitgewys word.  Bring u verkyker saam om meer te kan sien as wat vir die blote oog sigbaar is.

THE OPEN EVENING WILL GO AHEAD REGARDLESS OF THE WEATHER.
Telescopes will be manned and members of the public will have the opportunity to look through them at various objects such as planets, star clusters and double stars.  Constellations and well-known stars will also be pointed out.  Bring your binoculars along to be able to see more than is visible to the naked eye.

Verversings sal te koop wees. / Refreshments will be on sale.

Toegang:  R50 per motor  Entrance fee:  R50 per car
NB: Bespreking is nie nodig nie, maar kom vroegtydig want parkeerplek is beperk en “first come, first served” sal geld.
NB: Booking is not necessary, but come early since parking is limited and “first come, first served” will apply.

Navrae/Queries
Kantoor-ure/Office hours:  Yolande Fick, tel. 051 401 9751 (of/or ficky@ufs.ac.za)
Na-ure/After hours:  Prof. Matie Hoffman, tel. 083 625 7154