The Walrus and the Carpenter

While serving time as a lecturer in Biochemistry at the University of Stellenbosch, I wrote the following in Afrikaans:

Die Walrus en die, Timmerman
(Uit Alice deur die Spieël van Lewis Caroll, soos vertaal deur André P. Brink en aangepas deur Edward Foster)

‘Nou is dit tyd,’ sê die Dosent toe,
‘Om gedagtes uit te stal,
Oor peptiede, ensieme, pH’s en ewewigte,
Kragte wat vasklou of wegstoot en,
‘n Duisternis reaksies met all die
Metaboliese geheime van plante en diere.’

‘Dis jammer, né,’ së die Dosent,
‘Om so met jul te maak,
Nadat jul dit so ver gebring het –
En daarby gedink het die antwoorde is raak!’
Die Dosent grynslag grimmig en sê,
‘Gee my rooi pen aan, dis al laat!’

Die Dosent sug: ‘Ek ween oor julle,
My hart is vol medelye.’
Hy snik soos hy huil terwyl hy soek
Om ‘n vraestel beet te kry.
Sy sakdoek hou hy oopgevou
Dat sy trane daarin gly.